در این مطلب شما را با اصلی ترین تفاوت بین یک داده نما خوب و بد آشنا می سازیم