گرافيك محيط زيست (1)

طراحي محيط زيست يك ميدان بدون مرز است و بنابراين معمولا اشتباه گرفته. به عنوان يك حرفه اي چند رشته اي ادغام بسياري از زمينه هاي مختلف، از آن آسان است به درك كه چگونه هر كسي كه به طور مستقيم درگير نمي خواهد اشتباه گرفته شده است. ، با اين حال، آن است كه عدم تعريف روشن است مسلما يكي از نقاط قوت حرفه اي. واضح است كه جنبه گسترده ترين اشتباه طراحي محيط زيست اين است كه اغلب به اشتباه با پايداري و جنبش هاي اخير “سبز” همراه است. در حالي كه اين مهم است كه در نظر گرفتن مواد پايدار و سازگار با محيط زيست در خصوص شيوه هاي طراحي ما، كلمه محيط زيست خرس هيچ رابطه اي به محيط زيست طبيعي است. با استفاده از اصطلاح “طراحي گرافيك محيط زيست” راهي براي تشخيص اين عمل از آن “طراحي گرافيك معمولي”، و يا به جاي طراحي در محيط سه بعدي به عنوان مخالف به يك رسانه دو بعدي مانند كاغذ چاپ و يا صفحه نمايش است.

همراه با فقدان از مرزهاي تعريف و روشن، بخشي از سردرگمي ناشي از بسياري از شرايط مختلف مورد استفاده براي توصيف آنچه كه ما انجام مي دهند. گرافيك محيطي، گرافيك فقط تعداد كمي از شرايط استفاده supergraphics علامت، و ،wayfinding ، معماري مي شود كه سابقه حرفه اي ما شده اند. ديگر اصطلاح “طراحي گرافيك محيط زيست” است كه به طور گسترده توسط متخصصان صنعت استفاده مي شود. بياييد نگاهي به در چگونه ديگران توصيف آنچه كه ما انجام مي دهند، براي اولين بار از انجمن طراحي گرافيك محيط زيست: ، SEGD طراحي گرافيك محيط زيست پذيراي بسياري از رشته هاي طراحي از جمله گرافيك، معماري، داخلي، چشم انداز، و طراحي صنعتي، همه در رابطه با جنبه هاي بصري ارتباط با هويت و اطلاعات و شكل دادن به ايده از محل. ،wayfinding ،wayfinding شامل سيستم هاي EGD برخي از نمونه هاي رايج از كار توسط پزشكان گرافيك معماري، علامت، طراحي نمايشگاه، گرافيك هويت، محيط هاي پويا، طراحي شهري، طراحي خط تصويري، خرده فروشي و طراحي فروشگاه، نقشه برداري، و محيط مضمون.

بعد تعريف كوتاه) يك حرفه اي طراحي آغوش بسياري از رشته هاي EGD) طراحي گرافيك محيطي طراحي شامل طراحي گرافيك، معماري، طراحي صنعتي و معماري منظر است. پزشكان در مربوط مي شود، در ارتباط با هويت و علامت wayfinding اين زمينه با جنبه هاي بصري هاي تجاري، طراحي اطلاعات و شكل دادن به حس مكان است. برخي از نمونه هايي از كار توليد شده توسط طراحان گرافيك محيطي عبارتند از: طراحي و برنامه ريزي برنامه هاي مشاوره كسب و كار، نمايشگاه و طراحي تفسيري، محيط هاي wayfinding ، علامت تفريحي، طراحي خرده فروشي، طراحي اطلاعات از جمله نقشه ها، و همچنين به عنوان يادبود و برنامه هاي تشخيص دهنده. به عبارت ساده، ما داستان ها و يا پيام هاي برقراري ارتباط و اطلاعات را از طريق محيط ساخته شده را مي گويند. ما را به اطلاعات پيچيده و آن را ساده و آسان به درك (مانند بسياري از طراحان انجام مي دهند)، تنها ما اين كار را در محيط هاي سه بعدي مانند شهرها، سيستم حمل و نقل عمومي، موزه ها، كسب و كار و مجتمع هاي پزشكي و يا فروشگاه هاي خرده فروشي.

تاريخچه طراحي گرافيك محيط زيست

هنر و طراحي به طور چشمگيري تغيير در آغاز قرن 20 جنبش هنر نو در سال هاي زوال آن بود، هموار راه را براي هنر و صنايع دستي و جنبش هنر مدرن تر است. تا هم اكنون در حال يكديگر است، اما به ندرت تعامل skirting ، توسعه طراحي شده بود در موازي به معماري است طراحي ورودي ايستگاه براي Guimard بسيار. در نهايت در سال 1899 ، معمار هكتور سيستم جديد مترو پاريس ، در طول 1900 پاريس نمايشگاه سال نمايشگاه جهان باز مي شود . نه تنها سازه يك تعجب از هنر معماري نو، اما آنها با موفقيت حروف را به معماري يكپارچه، تبديل شدن به يكي از اولين، به طور گسترده “Metropolitain” اي به رسميت شناخته شده و مستند نمونه هايي از طراحي گرافيك زيست محيطي. طراحي و معماري ادامه داد: از اوايل قرن 20 تكامل، كه سال قبل و پس از جنگ جهاني اول و همچنين تحت تاثير قرار باوهاوس . هنرمندان و معماران مانند فرانك لويد رايت ، چارلز در طول 30 سال آينده به شهرت Eames هربرت باير و ري و ، Gaudi آنتوني رسيد. در پس از جنگ رونق اقتصادي 50 و 60 طراحي و معماري با هم ادغام شدند بيشتر به عنوان فضاهاي معماري بزرگ در اندازه و پيچيدگي. فضاهاي هاي تركيبي تجاري و حمل و نقل مورد نياز توجه بيشتر به طراحي علامت و سيستم هاي ناوبري. توسط 1970 اصطلاح “طراحي گرافيك محيط زيست” آمد مورد استفاده قرار گيرد براي توصيف رابطه نزديك بين معماري و طراحي ارتباطات، و پس از تشكيل انجمن طراحي گرافيك محيط زيست در پاسخ مستقيم به رشد حرفه اي. سريع به جلو چند دهه و شما تاثير درك. طراحي گرافيك محيط زيست است در همه جا، به ويژه در جايي كه شما آن را درك نمي كنند. هر ساختمان جديد ساخته شده نياز به يك ها، wayfinding سيستم علامت، هر ايستگاه قطار جديد نياز به نقشه ها و برنامه هاي موزه ها نياز به ارتباط برقرار حجم انبوهي از اطلاعات به جمعيتي گسترده و فروشگاه هاي خرده فروشي بايد به شدت مارك. براي يك رشته نسبتا جديد، ما يك راه طولاني در 50 سال گذشته آمده است.

نوشته: مسیب استوار