کاربرد تایپوگرافی در طراحی پوستر

در ابتدا به تعریف تایپوگرافی می‌پردازیم. هنر و فن چیدمان‌ حروف یا حروف‌چینی برای نمایش تیتر یا مفهومی را می‌گویند.

با جستجو در لغت نامه دهخدا به این سه تعریف می‌رسیم:

1- تایپوگرافی، هنر چیدمان تایپ، برای رسیدن به یک زبان تصویری است.

2- تایپوگرافی، هنر پردازش متن، برای رسانه‌های چاپی است.

3- تایپوگرافی عبارت است از انتخاب و طرح‌ریزی تایپ برای چاپ.

اما به صورت جامع تر می‌توان گفت تایپوگرافی هنری است که در آن طراح می‌کوشد با تغییر عناصر متن، مثل اندازه، فاصله حروف، شکل حروف، فاصله خطوط، پاراگراف بندی و مواردی از این دست زبان بصری برای تایپ به وجود آورد. تایپوگرافی در طیف گسترده‌ای از امور هنری، مثل ساخت تیتراژ فیلم، طراحی گرافیک، طراحی کتاب‌های کمیک، طراحی مالتی مدیا و… کاربرد دارد. تایپوگرافی با خطاطی و دست‌نویس تفاوت دارد، هر چند طراح تایپ می‌تواند از خط و دست‌نویس نیز برای تایپوگرافی بهره ببرد.

و اما کاربرد این فن در طراحی پوستر:

در پوسترهای‌ اولیه‌ کـه وظـیفه مـعرفی یک کالا یا یک‌ اثر هنری را برعهده داشتند کلمات و حروف تنها‌ به‌ اطلاع‌رسانی پوستر کمک می‌کردند و بـه عنوان یک‌ عنصر بصری در اندازه‌های مختلف فضای‌ پوستر را در برمی‌گرفتند.برای نمونه‌ اولین‌ پوسترهایی که پدر و پدربـزرگهای ما را برای دیدن نـخستین فـیلمهای سینمای‌ ایران،ترغیب می‌کردند دارای چنین ویژگی بودند. در این پوسترها مشخصات فیلم از جمله نام بازیگران، کارگردان و…به ساده‌ترین شکل و به سه زبان‌ فارسی، فرانسه و روسی منتشر می‌شد.

پیشرفت صنعت چاپ و پیدایش هنر عکاسی با ایجاد تحولی شگرف در طراحی پوستر بـه تدریج تصاویر را به درون پوسترها کشاند تا پوسترها به ترکیبی از نوشته‌ و تصویر‌ بدل‌ شوند. در این شرایط بود که طراح پوستر مجبور شد برای‌ انتقال پیام به مخاطب به فراگیری اصول زیباشناسی‌ بپردازد و این امر رفـته‌رفته بـه اصول و قوائد طراحی‌ پوستر هویتی مستقل بخشید. در واقع با‌ ورود‌ تصاویر به پوسترها،نه تنها از اهمیت‌ نوشتار در آنها نکاست بلکه به ایجاد جنبشی جدید درنوشتار پوستر زمانی‌ موفق‌ خواهد بود که در ذهن‌ بیننده‌ القاء کننده‌ یک‌ تصویر باشند.

نحوه طراحی حروف پوستر در الویت بعدی اقرار گرفت،چرا که از آن‌ زمان به بـعد‌ حـروف‌ می‌بایست در کنار تصاویر که‌ دارای قدرت بصری بالایی بودند جلوه کرده،«به انتقال‌ پیام و شعار موردنظر به مخاطب کمک کنند.» در نتیجه این تحولات لزوم ایجاد یک دگرگونی در فرم،اندازه و شکل‌ نوشتار‌ در‌ پوستر بیش از پیـش حـس‌ شد‌ و با‌ گذشت زمان و با شکل‌گیری شیوه‌های گوناگون‌ تایپوگرافی‌ حروف و نوشتار جایگاه ویژه‌ای در پوستر پیدا کردند.رونالد بارتز ادیب و فیلسوف‌ فرانسوی می‌گوید:«در گذشته،عکسها متن را‌ به‌ تصویر می‌کشیدند،امروزه‌ نوشتار تصاویر را با خود حمل‌ می‌کنند و تصاویر‌ را‌ با فرهنگ و تـصورات آمیخته‌ می‌سازند.»

نوشتار جـدا از رسـالتی که برعهده دارد(خبر رسانی)، با تـبدیل شـدن بـه یک فرم در ترکیب‌بندی (کمپوزیسیون) با‌ کل‌ پوستر‌ یگانه شده،به «عنوان یک اثر تجسمی نقش‌ ماندگار در ذهن مخاطب بر‌ جای می‌گذارد».به عبارت‌ دیگر،پوستر با جدا شدن از مـوضوع خـود هـمچون هر اثر هنری دیگر فارغ از زمان و مکان‌ باقی‌ می‌ماند.

حروف پوسـتر بـاید در درجه اول،خوانا و سپس‌ خواندنی‌ باشد.خوانا از لحاظ وضوح،روشنی و رسا بودن‌ به‌ گونه‌ای که مخاطب هنگام مشاهده حروف‌ در خواندن آن هیچ مشکلی برنخورد.خواندنی از این‌ جهت کـه قـرائت کـردن‌ نوشتار‌ برای‌ خواننده همراه با نوعی چالش توام با لذت و علاقه بـاشد و هیجان‌ مخاطب‌ را‌ برانگیزد.

امروزه نوشته جدا از تصویر نیست بلکه‌ بخشی‌ از تصویر‌ را تشکیل مـی‌دهد و بـه نـوعی تصویر را کامل‌ می‌کند،به گفته کاترین مک وی‌ ،«کلمات می‌توانند همان‌ تصویر‌ باشند» نوشتار پوستر زمـانی مـوفق خواهد بود که در ذهن‌ بیننده القاءکننده یک تصویر باشند. برای‌ طراحی‌ موفق‌ نوشته‌ها در یک‌ پوستر، جدا‌ از بهره‌گیری‌ از تکنیکهای‌ مختلف‌ و رعایت‌ نظم و تناسب‌ به‌ خلاقیت و ممارستی‌ نیاز است که‌ طراح‌ از طریق‌ آن‌ می‌تواند به ارائه‌ هرچه‌ بیشتر پیام از طریق‌ نوشتار نزدیک‌ شود.

نوشتار مانند سایر عناصر پوستر در صورتی که‌ صحیح طـراحی شـود گـیرا و تماشایی‌ خواهد‌ بود.البته‌ هماهنگی‌ میان حروف و ترکیب‌بندی منسجم نیز در جذاب‌تر شدن نوشتار سهم به سـزایی دارد. نکته‌ای حـائز تـوجه‌ در‌ طراحی حروف برای پوستر این است که حروف از طریق نوع شکل و چگونگی‌ قرار گرفتن در صفحه می‌توانند دارای کاراکتر خاصی‌ باشند که این کاراکتر در صورت‌ هماهنگی‌ با‌ موضوع‌ پوستر مـی‌تواند در انـتقال هـرچه بهتر محتوای موردنظر به مخاطبان تاثیر به سزایی‌ داشته‌ باشند و از طرفی‌ حرکت و خط آهنگ کلمات سـهم فـراوانی در ارزش و محتوای طرح ایفا می‌کند. برای طراحی‌ موفق نوشته‌ها در یک پوستر،جدا از بهره‌گیری از تکنیکهای مختلف و رعایت نـظم‌ و تـناسب‌ به خـلاقیت و ممارستی نیاز است که‌ طراح‌ از‌ طریق‌ آن می‌تواند به ارائه هرچه بیشتر پیام‌ از‌ طریق نوشتار نزدیک شود.به قـول کـیت هنریش‌ «تایپوگرافی‌ صدای تصویر است.» از دیگر نکاتی که نباید فراموش‌ شود‌ این‌ است که مـتن پوسـتر نـباید‌ در‌ فضای کار‌ گم‌ شود‌ و کم اثر جلوه کند به عبارتی‌ دیگر‌ خواندن متن‌ در پوسستر،حتی از فواصل،نباید مـشکل باشد.

رعایت مـوارد فـوق که در غالب‌ تایپوگرافی‌ تعریف‌ می‌شود می‌تواند پوستر را به ترکیب‌بندی‌ و صفحه‌آرایی‌ (لی اوت) ایده‌آل نزدیک‌ کـند.در‌ نـهایت،سهیم شدن‌ حروف در ترکیب‌بندی و میزانپاژ‌ پوستر،روندی است‌ که به تاثیرگذار شدن پوستر در مخاطب و بیننده‌ می‌انجامد.

نویسنده:سید ابراهیم‌ حسینی

تیم ایده‌پردازی و طراحی نُویک با در نظر گرفتن اصول فوق، در بعضی از پوستر های خود از این تکنیک استفاده کرده است که به معرفی آن می‌پردازیم:

طراحی | طراحی گرافیک | طراحی و چاپ | طراحی و تبلیغات | چاپ و تبلیغات | تبلیغات | شرکت تبلیغات | گروه تبلیغات | کانون تبلیغات | شرکت تبلیغاتی | نویک | نُویک | شرکت نُویک | کانون تبلیغات نُویک | شرکت تبلیغاتی نُویک | طراحی نُویک | شرکت طراحی نُویک | استودیوی خلاقیت نُویک | گروه نُویک | ایده پردازی | خلاقیت | ایده | طراحی پوستر | قیمت پوستر | چاپ پوستر | تعرفه طراحی پوستر | قیمت طراحی پوستر | تعرفه چاپ پوستر | پوستر خلاقانه | طراحی بروشور | طراحی کاتالوگ | چاپ بروشور | چاپ کاتالوگ | تعرفه طراحی کاتالوگ | قیمت طراحی بروشور | اینفوگرافی | طراحی اینفوگرافی | تعرفه طراحی اینفوگرافی | قیمت طراحی اینفوگرافی | ایده پردازی اینفوگرافی |اینفوگرافیک | طراحی اینفوگرافیک | تعرفه طراحی اینفوگرافیک | قیمت طراحی اینفوگرافیک | ایده پردازی اینفوگرافیک | بروشور و کاتالوگ | ویزیت | کارت ویزیت خاص | کارت ویزیت خلاقانه | طراحی کارت ویزیت | تعرفه طراحی کارت ویزیت | طراحی وبسایت | تبلیغات مجازی | تبلیغات محیطی | طراحی لوگو | آرم و لوگو | قیمت طراحی لوگو | تعرفه طراحی لوگو
استفاده از اشعاری که استاد “مهدی نیشکری” در هنر معرق کاری خود بکار برده اند برای تصویرگری پوستر نمایشگاه ایشان
طراحی | طراحی گرافیک | طراحی و چاپ | طراحی و تبلیغات | چاپ و تبلیغات | تبلیغات | شرکت تبلیغات | گروه تبلیغات | کانون تبلیغات | شرکت تبلیغاتی | نویک | نُویک | شرکت نُویک | کانون تبلیغات نُویک | شرکت تبلیغاتی نُویک | طراحی نُویک | شرکت طراحی نُویک | استودیوی خلاقیت نُویک | گروه نُویک | ایده پردازی | خلاقیت | ایده | طراحی پوستر | قیمت پوستر | چاپ پوستر | تعرفه طراحی پوستر | قیمت طراحی پوستر | تعرفه چاپ پوستر | پوستر خلاقانه | طراحی بروشور | طراحی کاتالوگ | چاپ بروشور | چاپ کاتالوگ | تعرفه طراحی کاتالوگ | قیمت طراحی بروشور | اینفوگرافی | طراحی اینفوگرافی | تعرفه طراحی اینفوگرافی | قیمت طراحی اینفوگرافی | ایده پردازی اینفوگرافی |اینفوگرافیک | طراحی اینفوگرافیک | تعرفه طراحی اینفوگرافیک | قیمت طراحی اینفوگرافیک | ایده پردازی اینفوگرافیک | بروشور و کاتالوگ | ویزیت | کارت ویزیت خاص | کارت ویزیت خلاقانه | طراحی کارت ویزیت | تعرفه طراحی کارت ویزیت | طراحی وبسایت | تبلیغات مجازی | تبلیغات محیطی | طراحی لوگو | آرم و لوگو | قیمت طراحی لوگو | تعرفه طراحی لوگو
استفاده از حروف چینی در قالب تایپوگرافی برای نمایش نوع صرف غذا در کشورهای آسیای شرقی
طراحی | طراحی گرافیک | طراحی و چاپ | طراحی و تبلیغات | چاپ و تبلیغات | تبلیغات | شرکت تبلیغات | گروه تبلیغات | کانون تبلیغات | شرکت تبلیغاتی | نویک | نُویک | شرکت نُویک | کانون تبلیغات نُویک | شرکت تبلیغاتی نُویک | طراحی نُویک | شرکت طراحی نُویک | استودیوی خلاقیت نُویک | گروه نُویک | ایده پردازی | خلاقیت | ایده | طراحی پوستر | قیمت پوستر | چاپ پوستر | تعرفه طراحی پوستر | قیمت طراحی پوستر | تعرفه چاپ پوستر | پوستر خلاقانه | طراحی بروشور | طراحی کاتالوگ | چاپ بروشور | چاپ کاتالوگ | تعرفه طراحی کاتالوگ | قیمت طراحی بروشور | اینفوگرافی | طراحی اینفوگرافی | تعرفه طراحی اینفوگرافی | قیمت طراحی اینفوگرافی | ایده پردازی اینفوگرافی |اینفوگرافیک | طراحی اینفوگرافیک | تعرفه طراحی اینفوگرافیک | قیمت طراحی اینفوگرافیک | ایده پردازی اینفوگرافیک | بروشور و کاتالوگ | ویزیت | کارت ویزیت خاص | کارت ویزیت خلاقانه | طراحی کارت ویزیت | تعرفه طراحی کارت ویزیت | طراحی وبسایت | تبلیغات مجازی | تبلیغات محیطی | طراحی لوگو | آرم و لوگو | قیمت طراحی لوگو | تعرفه طراحی لوگو
تایپوگرافی اشعار “نیمایوشیج” همراه با تصویرسازی چهره برای طراحی پوستر