چقدر تلاش میکنی؟!

همه ما در زندگی در برابر موانع متفاوتی ایستادگی میکنیم. بعضی از ما کم بعضی خیلی زیاد! بعضی تلاش ها در حداقل ممکن و بعضی با نهایت توان!

پاس کردن یک واحد درسی، تلاش برای رسیدن به درآمدی بالاتر، تلاش برای ارتقای شخصیت، سعی کردن برای رسیدن به یک مقام ورزشی، تلاش برای بزرگ کردن یک گیاه و هزاران مثال دیگر

چقدر در برابر هر مساله ای ایستادگی میکنیم؟ اولین باری که در نتیجه یک انتخاب یا کاری با شکست مواجه میشیم، چه حسی پیدا میکنیم؟ سریع با حس شکست آن مساله رو کنار میگذاریم یا انگیزه ای میشه برای تلاش مجدد؟ چند بار در برابر هر کاری شکست بخوریم کافی هست؟

بزرگان دنیا چند هزار بار در برابر اختراع‌ یا فعالیت های خود با شکست مواجه شده اند!! ولی آنقدر ادامه دادن تا به نتیجه مطلوب رسیدن. همین پافشاری و تلاش خستگی ناپذیرشون باعث شده تا ما امروز ازشون به عنوان انسان های بزرگ و تاثیرگذار تاریخ یاد کنیم.

در این اینفوگرافیک میتوانید چند مثال از این بزرگ مردان را  ببینید و با آن ها آشنا شوید: