هنر اینفوگرافیک

اینفوگرافیک اطلاعات پیچیده و محتواهای زیاد را در اختیار شما قرار می دهد و آن را به تصاویری آسان برای فهم تبدیل می کند.طراحان گرافیک در دنیای پیشرفته امروز باید به سادگی و با حداکثر کارآمدی به این نکته دست پیدا کنند.­

در این مقاله، ما نگاهی به چندین تصویر و خواص ذاتی آنها خواهیم داشت، سپس یک آموزش مختصر برای کمک به خودتان را ارائه می دهیم!

داده های متن به داده های گرافیکی                                     

در تصویر زیر ما رزومه طراح گرافیک را که مانند یک اینفوگرافیک طراحی شده، می بینیم او هوشمندانه آمار خود را به نمودارهای شیک تبدیل می کند که آمار خشک را بسیار پویا تر می کند.­ تصاویری از این قبیل به فرصتی برای افزودن فانتزی رنگی و زیبایی، دو عامل که به طور طبیعی از یک رزومه سنتی جدا می شوند و بیننده را در آن می بینند. در اینجا، ما می توانیم به سرعت برآورد کنیم که صاحب رزومه  100٪ مسلط به هلندی است و حدود 88٪ به زبان انگلیسی است، به طوری که یک نمودار ساده است.

او از رویکردهای هوشمندانه ای مانند آیکون های سرگرمی و «متر» استفاده می کند تا بتواند سطح مهارت های خود را در برنامه های مختلف و مفاهیم طراحی نمایش دهد. تمام

بلافاصله می بینیم که او در سطح مهارت در فتوشاپ75٪ ، ایلستریتور و ایندیزاین است.

طراحی | طراحی گرافیک | طراحی و چاپ | طراحی و تبلیغات | چاپ و تبلیغات | تبلیغات | شرکت تبلیغات | گروه تبلیغات | کانون تبلیغات | شرکت تبلیغاتی | نویک | نُویک | شرکت نُویک | کانون تبلیغات نُویک | شرکت تبلیغاتی نُویک | طراحی نُویک | شرکت طراحی نُویک | استودیوی خلاقیت نُویک | گروه نُویک | ایده پردازی | خلاقیت | ایده | طراحی پوستر | قیمت پوستر | چاپ پوستر | تعرفه طراحی پوستر | قیمت طراحی پوستر | تعرفه چاپ پوستر | پوستر خلاقانه | طراحی بروشور | طراحی کاتالوگ | چاپ بروشور | چاپ کاتالوگ | تعرفه طراحی کاتالوگ | قیمت طراحی بروشور | اینفوگرافی | طراحی اینفوگرافی | تعرفه طراحی اینفوگرافی | قیمت طراحی اینفوگرافی | ایده پردازی اینفوگرافی |اینفوگرافیک | طراحی اینفوگرافیک | تعرفه طراحی اینفوگرافیک | قیمت طراحی اینفوگرافیک | ایده پردازی اینفوگرافیک | بروشور و کاتالوگ | ویزیت | کارت ویزیت خاص | کارت ویزیت خلاقانه | طراحی کارت ویزیت | تعرفه طراحی کارت ویزیت | طراحی وبسایت | تبلیغات مجازی | تبلیغات محیطی | طراحی لوگو | آرم و لوگو | قیمت طراحی لوگو | تعرفه طراحی لوگو

 

تصاویر (و نمودارها) ارزش هزار کلمه دارند

همه می دانند که گفته معروف “ یک تصویر معادل هزاران کلمه ارزش دارد“. این سخنان ثابت می کنند که انسان ها موجودات بصری هستند. جایی که متن نیاز به زمان و پردازش ذهنی دارد، تصاویر اغلب فوری و فیزیکی هستند. مثال روبرو از یک سری نمودارها برای توضیح عملکرد مکعب روبیک استفاده می کند. با توجه به پیچیدگی مکعب روبیک، حداقل یک هزار کلمه برای توضیح آنچه که این نمودارها به سرعت و بصری نشان می دهد، نیاز دارد. علاوه بر این، به این اینفوگرافیک که رنگارنگ و سرگرم کننده است نگاه کنید؛ بدون شک بهتر از توضیح متن از یک مکعب روبیک است.

طراحی | طراحی گرافیک | طراحی و چاپ | طراحی و تبلیغات | چاپ و تبلیغات | تبلیغات | شرکت تبلیغات | گروه تبلیغات | کانون تبلیغات | شرکت تبلیغاتی | نویک | نُویک | شرکت نُویک | کانون تبلیغات نُویک | شرکت تبلیغاتی نُویک | طراحی نُویک | شرکت طراحی نُویک | استودیوی خلاقیت نُویک | گروه نُویک | ایده پردازی | خلاقیت | ایده | طراحی پوستر | قیمت پوستر | چاپ پوستر | تعرفه طراحی پوستر | قیمت طراحی پوستر | تعرفه چاپ پوستر | پوستر خلاقانه | طراحی بروشور | طراحی کاتالوگ | چاپ بروشور | چاپ کاتالوگ | تعرفه طراحی کاتالوگ | قیمت طراحی بروشور | اینفوگرافی | طراحی اینفوگرافی | تعرفه طراحی اینفوگرافی | قیمت طراحی اینفوگرافی | ایده پردازی اینفوگرافی |اینفوگرافیک | طراحی اینفوگرافیک | تعرفه طراحی اینفوگرافیک | قیمت طراحی اینفوگرافیک | ایده پردازی اینفوگرافیک | بروشور و کاتالوگ | ویزیت | کارت ویزیت خاص | کارت ویزیت خلاقانه | طراحی کارت ویزیت | تعرفه طراحی کارت ویزیت | طراحی وبسایت | تبلیغات مجازی | تبلیغات محیطی | طراحی لوگو | آرم و لوگو | قیمت طراحی لوگو | تعرفه طراحی لوگو

جریان داشتن

اینفوگرافیک ها ذاتاً دارای جریان بصری هستند.این مهم است که هنگام طراحی یک اینفوگرافیک به یاد داشته باشید همانطور که با هر قطعه ای از طراحی، طراح مسئول ایجاد جذابیت بصری از طریق طراحی است.

اینفوگرافیک روبرو  فرایند ساخت یک کفش را در سه مرحله نشان می دهد. چشم از عنوان در بالای صفحه شروع و به طور طبیعی به کفش بزرگ بر روی سقف جذب می شود. سپس این کفش بزرگ ما را به مرحله 3 فرایند هدایت می کند که در حباب بزرگنمایی شده قابل مشاهده است. این اینفوگرافیک لزوما ارتباطات متنی زیادی را در اختیار ندارد و به صورت بسیار ساده مراحل را بیان می کند.

طراحی | طراحی گرافیک | طراحی و چاپ | طراحی و تبلیغات | چاپ و تبلیغات | تبلیغات | شرکت تبلیغات | گروه تبلیغات | کانون تبلیغات | شرکت تبلیغاتی | نویک | نُویک | شرکت نُویک | کانون تبلیغات نُویک | شرکت تبلیغاتی نُویک | طراحی نُویک | شرکت طراحی نُویک | استودیوی خلاقیت نُویک | گروه نُویک | ایده پردازی | خلاقیت | ایده | طراحی پوستر | قیمت پوستر | چاپ پوستر | تعرفه طراحی پوستر | قیمت طراحی پوستر | تعرفه چاپ پوستر | پوستر خلاقانه | طراحی بروشور | طراحی کاتالوگ | چاپ بروشور | چاپ کاتالوگ | تعرفه طراحی کاتالوگ | قیمت طراحی بروشور | اینفوگرافی | طراحی اینفوگرافی | تعرفه طراحی اینفوگرافی | قیمت طراحی اینفوگرافی | ایده پردازی اینفوگرافی |اینفوگرافیک | طراحی اینفوگرافیک | تعرفه طراحی اینفوگرافیک | قیمت طراحی اینفوگرافیک | ایده پردازی اینفوگرافیک | بروشور و کاتالوگ | ویزیت | کارت ویزیت خاص | کارت ویزیت خلاقانه | طراحی کارت ویزیت | تعرفه طراحی کارت ویزیت | طراحی وبسایت | تبلیغات مجازی | تبلیغات محیطی | طراحی لوگو | آرم و لوگو | قیمت طراحی لوگو | تعرفه طراحی لوگو

 

دادن احساسات داده

تصویربرداری خوب یک احساس و همچنین یک انتخاب داده را نشان می دهد. به عبارت دیگر، آن ها به دیدار یک واکنش روده ای در نتیجه درک سریع که اطلاعات انفورماتیک ارائه می دهند، می روند. مثال روبرو یک درصد ساده از مالکیت زمین را نشان می دهد، اما این داده ها را با ارائه یک گرافیک پیچیده و زندگی مانند بیان می کند .اکثر مردم ممکن است بدانند که مالکیت زمین در ایالات متحده به این ترتیب از هم جدا نیست و دیدن این تصویر از زمین جدا شده و حصار می تواند به طور طبیعی موجب احساس نگرانی و یا انگیزه بیشتر در مورد این موضوع شود.

طراحی | طراحی گرافیک | طراحی و چاپ | طراحی و تبلیغات | چاپ و تبلیغات | تبلیغات | شرکت تبلیغات | گروه تبلیغات | کانون تبلیغات | شرکت تبلیغاتی | نویک | نُویک | شرکت نُویک | کانون تبلیغات نُویک | شرکت تبلیغاتی نُویک | طراحی نُویک | شرکت طراحی نُویک | استودیوی خلاقیت نُویک | گروه نُویک | ایده پردازی | خلاقیت | ایده | طراحی پوستر | قیمت پوستر | چاپ پوستر | تعرفه طراحی پوستر | قیمت طراحی پوستر | تعرفه چاپ پوستر | پوستر خلاقانه | طراحی بروشور | طراحی کاتالوگ | چاپ بروشور | چاپ کاتالوگ | تعرفه طراحی کاتالوگ | قیمت طراحی بروشور | اینفوگرافی | طراحی اینفوگرافی | تعرفه طراحی اینفوگرافی | قیمت طراحی اینفوگرافی | ایده پردازی اینفوگرافی |اینفوگرافیک | طراحی اینفوگرافیک | تعرفه طراحی اینفوگرافیک | قیمت طراحی اینفوگرافیک | ایده پردازی اینفوگرافیک | بروشور و کاتالوگ | ویزیت | کارت ویزیت خاص | کارت ویزیت خلاقانه | طراحی کارت ویزیت | تعرفه طراحی کارت ویزیت | طراحی وبسایت | تبلیغات مجازی | تبلیغات محیطی | طراحی لوگو | آرم و لوگو | قیمت طراحی لوگو | تعرفه طراحی لوگو
 

راهنمایی با آیکون

در سبک دیگری از اینفوگرافیک، آیکون ها در ارتباط با متن مورد استفاده قرار می گیرند تا بیننده را از طریق داده ها راهنمایی کنند.

در اینفوگرافیک روبرو که موضوع آن این است که چگونه دروغ را تشخیص دهیم؟! به طور واضح با استفاده از آیکون ها و تصاویر ساده مراحل کشف دروغ را مطرح می کند. در نهایت این حرکات در تصویر بهتر از نوشتن نشان داده می شود.

طراحی | طراحی گرافیک | طراحی و چاپ | طراحی و تبلیغات | چاپ و تبلیغات | تبلیغات | شرکت تبلیغات | گروه تبلیغات | کانون تبلیغات | شرکت تبلیغاتی | نویک | نُویک | شرکت نُویک | کانون تبلیغات نُویک | شرکت تبلیغاتی نُویک | طراحی نُویک | شرکت طراحی نُویک | استودیوی خلاقیت نُویک | گروه نُویک | ایده پردازی | خلاقیت | ایده | طراحی پوستر | قیمت پوستر | چاپ پوستر | تعرفه طراحی پوستر | قیمت طراحی پوستر | تعرفه چاپ پوستر | پوستر خلاقانه | طراحی بروشور | طراحی کاتالوگ | چاپ بروشور | چاپ کاتالوگ | تعرفه طراحی کاتالوگ | قیمت طراحی بروشور | اینفوگرافی | طراحی اینفوگرافی | تعرفه طراحی اینفوگرافی | قیمت طراحی اینفوگرافی | ایده پردازی اینفوگرافی |اینفوگرافیک | طراحی اینفوگرافیک | تعرفه طراحی اینفوگرافیک | قیمت طراحی اینفوگرافیک | ایده پردازی اینفوگرافیک | بروشور و کاتالوگ | ویزیت | کارت ویزیت خاص | کارت ویزیت خلاقانه | طراحی کارت ویزیت | تعرفه طراحی کارت ویزیت | طراحی وبسایت | تبلیغات مجازی | تبلیغات محیطی | طراحی لوگو | آرم و لوگو | قیمت طراحی لوگو | تعرفه طراحی لوگو

 ساختن اطلاعات جذاب 

فراتر از ویژگی های کاربردی و عملی اینفوگرافیک روش استفاده دیگری است که باعث می شود اطلاعات جذاب و زیبا باشد.در مثال روبرو، تأثیر تغییرات آب و هوایی در زمان بندی بهار به صورت بصری در «خورشید شماره گیری» با استفاده از مجموعه داده های مربوط به پرندگان، درختان و درجه حرارت نشان داده می شود. در حالی که موضوع هشدار است، گرافیک نرم، بی گناه و جذاب است.  پالت رنگ سرگرم کننده و پیچیده است و گل هندسی تصویر را گویاتر می کند. ماهیت بصری جذاب این قطعه به احتمال زیاد الهام بخش خوانندگان بیشتر برای بررسی داده ها از طرح متن ساده است.

طراحی | طراحی گرافیک | طراحی و چاپ | طراحی و تبلیغات | چاپ و تبلیغات | تبلیغات | شرکت تبلیغات | گروه تبلیغات | کانون تبلیغات | شرکت تبلیغاتی | نویک | نُویک | شرکت نُویک | کانون تبلیغات نُویک | شرکت تبلیغاتی نُویک | طراحی نُویک | شرکت طراحی نُویک | استودیوی خلاقیت نُویک | گروه نُویک | ایده پردازی | خلاقیت | ایده | طراحی پوستر | قیمت پوستر | چاپ پوستر | تعرفه طراحی پوستر | قیمت طراحی پوستر | تعرفه چاپ پوستر | پوستر خلاقانه | طراحی بروشور | طراحی کاتالوگ | چاپ بروشور | چاپ کاتالوگ | تعرفه طراحی کاتالوگ | قیمت طراحی بروشور | اینفوگرافی | طراحی اینفوگرافی | تعرفه طراحی اینفوگرافی | قیمت طراحی اینفوگرافی | ایده پردازی اینفوگرافی |اینفوگرافیک | طراحی اینفوگرافیک | تعرفه طراحی اینفوگرافیک | قیمت طراحی اینفوگرافیک | ایده پردازی اینفوگرافیک | بروشور و کاتالوگ | ویزیت | کارت ویزیت خاص | کارت ویزیت خلاقانه | طراحی کارت ویزیت | تعرفه طراحی کارت ویزیت | طراحی وبسایت | تبلیغات مجازی | تبلیغات محیطی | طراحی لوگو | آرم و لوگو | قیمت طراحی لوگو | تعرفه طراحی لوگو

چگونه اطلاعات خود را ایجاد کنید

در این آموزش ما با استفاده از فتوشاپ برای ایجاد یک اینفوگرافیک که نشان دهنده مقایسه داده بین دوچرخه سواری و گرفتن قطار از واشنگتن میدان پارک در منهتن تا مرکز شهر ویلیامزبرگ در بروکلین است. با توجه به نقشه های گوگل، این دو نقطه برای دوچرخه 18 دقیقه و 30 دقیقه برای قطار طول می کشد .بیایید بررسی کنیم چگونه می توانیم این داده ها را به شکل گرافیکی نمایش دهیم.

برای شروع، تصویری از نقشه های Google را می توان به فایل فتوشاپ اضافه کرد و آن را خالی کرد. در یادگیری از نمونه اولیه  Tibor van den Brink که به رنگ و زیبایی شناسی توجه می کند، مسیر در مقایسه می تواند در زرد برجسته شود.قاب نقشه نیز زرد رنگ است و طراحی شده. این محتوا در بالای یک پس زمینه خاکستری تیره برای کنتراست قرار دارد و با یک بافت کاغذ ظریف پوشانده می شود تا احساس “نقشه” به آن بدهید. بعد، با توجه به مثال «چگونگی تشخیص دروغ»، می توانیم برخی از آیکون ها را برای کمک به بیان داده ها استفاده کنیم. در اینجا ما از آیکون ساده دوچرخه و آیکون ساده استفاده خواهیم کرد. ما می توانیم “مسیرهای” طول متفاوت به آیکون ها اضافه کنیم که تقریبا با طول نسبی زمان برای هر سفر منطبق است.یک مکمل آبی و سبز با دقت انتخاب می شود. به یاد داشته باشید، ما می خواهیم این داده ها را تا حد امکان جذاب کنیم! در نهایت می توانیم متن را اضافه کنیم. عنوان ساده و مختصر انتخاب شده است و دقیقه ها در یک فونت بزرگ و آسان برای خواندن تنظیم شده است.این اینفوگرافیک موفق است در آن بسیاری از داده های مبتنی بر متن از جمله نقشه مسیر، روش حمل و نقل در حال مقایسه و زمان بندی به صورت ساده نگارش شده است. این نیز موفقیت آمیز است که باعث می شود این اطلاعات جذاب باشد. طراحی رنگارنگ، حرفه ای، تمیز و ساده است.

طراحی | طراحی گرافیک | طراحی و چاپ | طراحی و تبلیغات | چاپ و تبلیغات | تبلیغات | شرکت تبلیغات | گروه تبلیغات | کانون تبلیغات | شرکت تبلیغاتی | نویک | نُویک | شرکت نُویک | کانون تبلیغات نُویک | شرکت تبلیغاتی نُویک | طراحی نُویک | شرکت طراحی نُویک | استودیوی خلاقیت نُویک | گروه نُویک | ایده پردازی | خلاقیت | ایده | طراحی پوستر | قیمت پوستر | چاپ پوستر | تعرفه طراحی پوستر | قیمت طراحی پوستر | تعرفه چاپ پوستر | پوستر خلاقانه | طراحی بروشور | طراحی کاتالوگ | چاپ بروشور | چاپ کاتالوگ | تعرفه طراحی کاتالوگ | قیمت طراحی بروشور | اینفوگرافی | طراحی اینفوگرافی | تعرفه طراحی اینفوگرافی | قیمت طراحی اینفوگرافی | ایده پردازی اینفوگرافی |اینفوگرافیک | طراحی اینفوگرافیک | تعرفه طراحی اینفوگرافیک | قیمت طراحی اینفوگرافیک | ایده پردازی اینفوگرافیک | بروشور و کاتالوگ | ویزیت | کارت ویزیت خاص | کارت ویزیت خلاقانه | طراحی کارت ویزیت | تعرفه طراحی کارت ویزیت | طراحی وبسایت | تبلیغات مجازی | تبلیغات محیطی | طراحی لوگو | آرم و لوگو | قیمت طراحی لوگو | تعرفه طراحی لوگو

نتیجه

اینفوگرافیک ها در بسیاری از فرم ها آمده است. آنها می توانند تصاویر، نمودار ها، رنگ ها، متن را با آیکون ها ادغام کنند یا حتی عکاسی کنند.

طراحان برای شناسایی انواع مختلف اینفوگرافیک ها  مفید هستند و قادر به تشخیص زمانی که آنها انجام می دهند و کار نمی کنند.

وبلاگ­ نویسان متوجه شده ­اند که اینفوگرافیک­ ها باعث منحصر به فرد و جذاب شدن پست­ هایشان می­ شود و  از آن می توان برای بصری سازی هر نوع نوشته­ ای استفاده کرد. پس سعی کنید که امروز آن را تست کنید و شاهد افزایش تعداد بازدیدکنندگان [ترافیک] و  نظرات آنها نسبت به وب­­ سایت خود باشید.

از این مقاله به عنوان یک مقدمه استفاده کنید و ببینید آیا می توانید اطلاعات متنوعی را که در آینده به عنوان راهی برای تقویت مهارت های طراحی اینفوگرافیک شما ایجاد می شود، شکست دهید.

 

نوشته: نازیلا صادقی