شما یک رئیس هستید یا رهبر؟

شما در طول زندگی ممکن است با رئیس یا رهبران متعددی روبرو شوید. یا اینکه خودتان در چنین نقشی، در حال زندگی با کار کردن باشید. ویژگی‌های زیادی باعث تفاوت این دو نقش می‌شود. این اینفوگرافیک به برسی و مقایسه این موضوع می‌پردازد. سعی کنید این ویژگی‌ها را با رفتارهای خودتان مقایسه کنید یا در اطرفتان به دنبال آن بگردید 😉