خلاقيت در گرافيك محيطي
امروزه محيطي سالم براي زندگي انسان از اهميت بسيار فوق العاده اي برخوردار است. لذا ضروري است كه طراحان، مسئولان و متخصصين آن را به گونه اي طراحي كنند، كه شرايط زندگي و زيستن در آن همواره از نظم، منطق و زيبايي لازم برخوردار باشد. هم اكنون شهرهاي جهان مملو از علائم، نشانه ها و ديگر عناصر گرافيكي آموزش دهنده و اطلاع رسان است كه عامل ايجاد نظم و ياري دهنده مديران و مجريان براي به اجرا درآوردن قوانين و مقررات و ابزار توسعه اقتصادي محسوب ميشود. شهرهاي مهم جهان در زمينه تجارت و گردشگري با يكديگر در رقابت هستند و پيوسته در حال يافتن روشها و نشانه هاي جذابتر و گوياتر براي راهنمايي و جلب توجه بازديدكنندگان هستند. در عين حال همه ساله ساختمان ها و مراكز بسياري در دنيا ساخته ميشوند كه به دلايل مشابه، گرافيك محيطي جديدتر و خلاقانه تري را ارائه ميكنند. نشانه هاي تصويري خدماتي، علائم راهنمايي و رانندگي، سيستم هاي هدايت تصويري و نوشتاري براي اماكن خصوصي و عمومي، آگهي هاي تجارتي و دهها مورد ديگر نقش بسيار مهم و انكار ناپذيري را در ارائه خدمات، راهنمايي، تسهيل در امر تردد و حمل و نقل شهري و اطلاع رساني ايفا ميكنند.
طراحان گرافيك محيطي مي توانند در كنار معماران، شهرسازان و ديگر عوامل دست اندركار طراحي و ساخت و ساز محيط هاي شهري در ساماندهي صحيح عناصر گرافيكي محيطي، فعاليت نمايند.
شايسته است عناصر گرافيك محيطي، علاوه بر برخورداري از كيفيت مناسب در كاربرد و ارائه خدمات، با بهره گيري از جنبه هاي زيبايي شناختي و روانشناختي، به گونهاي طراحي و خلق شوند كه موجب آرامش، آسايش، نشاط و تحمل و استقامت انسان، در محيط هاي صنعتي و زندگي ماشيني امروز باشند. شنايي با فرهنگ جامعه و شناخت هنجارها، ارزش ها، حوزه هاي كاربردي گرافيك محيطي آداب و رسوم و قوانين آن، بيشترين اهميت را در طراحي گرافيك محيطي دارد. وقتي طراح با فرهنگ و روحيات مردم جامعه آشنايي عميقي داشته باشد به آساني ميتواند، با بياني روشن و آشنا، ارتباط ساده و عميقي را با مخاطب برقرار كند. گرافيك محيطي، علمي است كه در آن چگونگي استفاده از انواع فرم ها، رنگ ها، نقش ها و تصاوير گوناگون به روشي ماهرانه، اصولي و برنامه ريزي شده، در جهت بهتر و ساده تر شدن روابط، اطلاع رساني و جهت يابي و همچنين ساختن زيبايي هاي محيط عمومي، مطرح شده و مورد بررسي قرار ميگيرد. بر اين اساس، دامنة عملي گرافيك محيطي بسيار گسترده است:

  • علائم، نمادها و نقوشي كه به مكانهاي عمومي مانند فرودگاهها و بيمارستانها و …
    اختصاص دارد .
  •  علائم راهنمايي و رانندگي
  • تابلوهاي اطلاعات در مورد ساعت ورود و خروج قطارها و پرواز هواپيماها، تابلوهاي راهنمايي مسير مسافر، محل پياده و سوارشدن و غيره
  •  طرحهاي گرافيكي و نوشته هاي سردر فروشگاه ها، نماد ساختمان ها و نوشته هاي روي كاميونها و ساير وسايل حمل كالا هستند همراه خاصي هاي نشانه با گاهي كه اند شده تشكيل هايي نوشته از عمدتا علائم اين مناسبت ها و جشنواره ها در بسياري از موارد كاربرد مشهود گرافيك محيطي را مي توان بوضوح مشاهده نمود. يكي از موارد استفاده در جشنواره ها و مناسبت ها مي باشد كه كاربردهاي متنوعي اعم از تبليغاتي ، فرهنگي ، آموزشي و مذهبي دارد. از موارد مذكور مي توان به ابزاري شبيه بنر هاي متنوع در بخش هاي مختلف ، استندهاي ايستاده ، فيلم هاي تبليغاتي و مذهبي ، اشكال روي ديوار ، نمودهاي مذهبي و … بسياري ديگر را نام برد كه در اين موارد ، تنوع و رنگ بندي آن كه هر كدام متعالي از معني خاصي مي گردد و قابل تامل مي باشد.

نوشته: مسیب استوار