گرافيك منظر شهري

گرافيك منظر شهر، ادراك شهروندان از شهر است كه از خلال نمادهاي آن به دست مي‌آيد. وابستگي فهم منظر به سابقه حضور در شهر، موجب مي‌شود تا لايه‌هاي مختلفي براي منظر تشخيص داده شود. شهر براي توريست‌ها، كه هيچ تجربه‌اي از نمادهاي آن ندارند، چيزي جز كالبد نيست. اما وجود نمادها، كه حادثه‌ها و خاطره‌هاي شهروندان از فضا را نمايندگي مي‌كند، بيان كننده تاريخ و نقاط پر اهميت شهر براي ساكنان آن است. تفسير منظر شهر، تحولات تاريخي شهر و ذهنيت شهروندان در طول تاريخ را رمز گشايي مي‌كند؛ به شرط آنكه ردپاي تاريخ بر صورت شهر باقي مانده باشد.

 

رويكرد مكانيكي به منظر شهر، با آثار حيات تاريخي همچون كالبد آن رفتار مي‌كند و آن‌ها را فقط به عناصر كالبدي منحصر مي‌كند. در نتيجه ممكن است هر مفهوم از شهر كه فيزيك قابل توجهي نداشته شده باشد، ناديده انگاشته شود. پهنه‌ها، نقاط و محورها كه نام خاصي در كالبد شهر ندارد، از جمله مهم‌ترين منابع شناخت منظر شهري است كه رد اين رويكرد قابل تشخيص نخواهد بود.

بررسي جداگانه سه بعد معنايي، عملكردي و كالبدي شهر نشان مي دهد كه سابقه مطالعات و برنامه هاي توسعه شهري عمدتاً

معطوف به دو بعد عملكردي (برنامه‌اي) و كالبدي (طراحي) آن است. آنچه به عنوان بعد معنايي شهر مورد توجه بوده، بيشتر معطوف به حفظ نمادهاي تاريخي با وجه كالبدي غالب بوده است. از جمله در سياست‌هاي حفظ ميراث فرهنگي، آن‌چه موضوع حفاظت است، كالبدهاي حاوي ويژگي‌هاي خاص معماري و ندرتاً در ارتباط تاريخي با حادثه يا شخصيت اجتماعي است.

طراحی | طراحی گرافیک | طراحی و چاپ | طراحی و تبلیغات | چاپ و تبلیغات | تبلیغات | شرکت تبلیغات | گروه تبلیغات | کانون تبلیغات | شرکت تبلیغاتی | نویک | نُویک | شرکت نُویک | کانون تبلیغات نُویک | شرکت تبلیغاتی نُویک | طراحی نُویک | شرکت طراحی نُویک | استودیوی خلاقیت نُویک | گروه نُویک | ایده پردازی | خلاقیت | ایده | طراحی پوستر | قیمت پوستر | چاپ پوستر | تعرفه طراحی پوستر | قیمت طراحی پوستر | تعرفه چاپ پوستر | پوستر خلاقانه | طراحی بروشور | طراحی کاتالوگ | چاپ بروشور | چاپ کاتالوگ | تعرفه طراحی کاتالوگ | قیمت طراحی بروشور | اینفوگرافی | طراحی اینفوگرافی | تعرفه طراحی اینفوگرافی | قیمت طراحی اینفوگرافی | ایده پردازی اینفوگرافی |اینفوگرافیک | طراحی اینفوگرافیک | تعرفه طراحی اینفوگرافیک | قیمت طراحی اینفوگرافیک | ایده پردازی اینفوگرافیک | بروشور و کاتالوگ | ویزیت | کارت ویزیت خاص | کارت ویزیت خلاقانه | طراحی کارت ویزیت | تعرفه طراحی کارت ویزیت | طراحی وبسایت | تبلیغات مجازی | تبلیغات محیطی | طراحی لوگو | آرم و لوگو | قیمت طراحی لوگو | تعرفه طراحی لوگو

عکس 2:ديوار شهر در تهران

 

گرافيك منظر شهري، نه تنها حوزه نويني در ادبيات مطالعات شهر است كه به سمبل شناسي منحصر نمي‌شود؛ بلكه ادراك سيال شهروندان از شهر را در ارتباط با نمادها و مصاديق فيزيكي آن‌ها، با بررسي تاريخي و حوادث اجتماعي، مورد مطالعه قرار مي‌دهد و سلسله مراتب قلمروهاي ادراكي فضا در ارتباط با زندگي اجتماعي، تاريخي و كاركردي شهر را تشخيص مي‌دهد. اگرچه منظر شهر، بر اساس اصالت بعد معنايي شهر پديد آمده؛ اما در نگاهي واقع‌گرا، كاركردها و كالبد شهر ابزار كنترل و هدايت منظر شهر است.

 

شهر معاصر روز به روز با قلمرو ذهني تعلقات مكاني و خاطرات جمعي شهروندان خود نيز بيگانه‌تر مي‌شود. بيگانگي شهر از خويشتن سنتي و نبود مؤلفه‌هاي نافذ و با ثبات معاصر و مدرن با بار هويتي و فرهنگي در كنار توسعه به دور از برنامه‌ريزي بنيادين، منجر به نوعي سردرگمي، اغتشاش و عدم خوانايي در شهر شده‌است. يكي از مهم‌ترين دلايل اين ناخوانايي، نبود شبكه قوي و سازمان يافته‌اي از عناصر شاخص عيني و ذهني است كه قابليت ظهور در نقش نقطه عطف و نشانه در گستره وسيع شهر را داشته باشد. در اين ميان، پروژه‌هاي معماري در مقياس ملي با بار فرهنگي و هويتي خاص خود فرصت مغتنمي است در اضافه كردن نقطه

عطفي هويت‌ساز به شهر كه علاوه بر افزايش خوانايي در سيماي شهر با حضوري تعيين كننده در زندگي شهر، مكاني براي شكل يافتن خاطرات مشترك شهروندان را نيز فراهم آورد.