بنر

ارائه پيام تبليغات در قالب و فرمت گرافيك و با شيوه هنري، شماي كلي بنر مي باشد. بنرها همانند پوسترها جهت تبليغات طراحي و چاپ مي گردند و پيام تبليغاتي خود را در قالب يك طرح هنري و گرافيكي به مخاطب عرضه مي دارند. متون به كار رفته در طراحي بنرها اغلب تبليغاتي است و از جملات زيبا و آراسته در آن استفاده مي گردد. هزينه طراحي و چاپ بنرها معمولا از پوسترها ارزان تر هستند زيرا جنبه تبليغاتي آن بالاتر و در نتيجه صرفه اقتصادي آن بايد بيشتر باشد.

انواع بنرها

بنرها از لحاظ سايز و از لحاظ افقي يا عمودي بودن و نيز از لحاظ ديجيتالي يا چاپي بودن به چند دسته تقسيم مي شوند.

بنرهاي ديجيتالي

بنرهاي ديجيتالي براساس طول و عرضشان در واحد پيكسل به انواع مختلف تقسيم مي گردند. برخي از بنرها به صورت ثابت و برخي به صورت فلش يا تصاوير متحرك يا در برخي موارد چرخان، طراحي مي گردند. بنرهاي ديجيتالي در صفحات وب و صفحات ديجيتالي نمايش داده مي شوند و اغلب آنها داراي يك عنصر چشمك زن در درون خود مي باشند.

وجه مشخصه بنرهاي ديجيتالي همان چشمك زن بودن آنها مي باشد. برخي از آنها به يا كوچك بوده كه به تمبر پستي نيز شهرت دارند و معمولا در حواشي thumbnail صورت و كناره هاي صفحات ديجيتال و وب سايت ها، قرار داده مي شوند. اما بنرهاي بزرگ كه سايز استاندارد آن 468 و يا 120 پيكسل پهنا و 60 پيكسل ارتفاع مي باشد، در قمست هاي اصلي سايت مثلا در هدر يا سردر سايت قرار داده مي شوند و از بنرهاي درشت محسوب مي شوند. بنرهاي ديجيتالي گاهي در وب سايت هاي پربازديد براي آگهي، گذاشته مي شوند و گاهي هم از طريق وب سايت هاي آگهي دهنده و مخصوص تبليغات، در معرض نمايش قرار داده مي شود.

بنرهاي چاپي

تمامي تعريف هايي كه براي بنرهاي ديجيتالي وجود دارد در بنرهاي چاپي نيز صادق است، با اين تفاوت كه بنرهاي چاپي متحرك و چرخان يا چشمك زن نيستند و به صورت ثابت طراحي مي شوند. از آنجاكه قابليت جلب مخاطب از طريق تحرك و چشمك زني را ندارند، بايد توسط رنگ ها و المانهايي مناسب، نظر مخاطب را به خود جلب نمايند باشد.

نوشته: مسیب استوار