اینفوگرافیک اقتصاد در یک نگاه

پوستری است با مفاهیم اولیه اقتصاد، که به صورت کلی به تعریف این علم می پردازد. گردآوری مطالب این اینفوگرافیک به عهده “دکتر مهدی جباریان” بوده است. تمامی دانشجویان و مدرسان این علم می توانند از ان پوستر به عنوان یک مرجع آموزشی استفاده کنند.

اندازه بزرگ این اینفوگرافیک را دانلود کنید